jq_

66񕺌Ɍ̈E64񕺌ɌSs΍R㋣Z

jq_
Ss於_jqZȏ POOjqZȏ SOOjqZȏ TOOOjqZȏ PPOgjqZȏ _jqZȏ jqZȏ CۓjqZȏ 蓊jqw POOjqw SOOjqw ROOOjqw PPOgjqw jqw Cۓjq S~POO
1 PHs 46 3 6 6 3 6 8 9 5
2 Ðs 45 2 2 3 4 11 6 6 4 5 2
3 {s 29.5 4 1 9.5 3 6 1 3 1 1
4 Ύs 24 3 7 5 9
5 k 20 5 2 4 5 4
6 s 18 1 3 6 1 1 3 3
7 F{s 17 6 5 6
8 ˎs 15 5 4 6
9 O؎s 10 5 5
10 s 8 6 2
11 Ocs 8 4 4
12 7 5 2
13 s 7 4 3
14 ‚̎s 6 6
14 6 6
16 5.5 2 3.5
17 { 5 5
17 Ls 5 5
19 ɒOs 5 4 1
19 5 1 4
21 ÌS 5 3 2
22 c 4 2 2
23 s 3 3
24 s 3 1 2
25 s 2 2
25 ŽRs 2 2
27 s 1 1
27 es 1 1
27 1 1

Zꗗʂ